Personer der har bidraget til min eksistens

Min mor, Sigrid Villebro er proband

# 2. Morfar
Rasmus Villebro, farmer 
1895 i Svindinge sogn - 1976 i Hill City, Minnesota, USA

# 3. Mormor
Bertha Kathrine Andersen
1892 i Sallinge, Hillerslev sogn - 1961 i Hill City, Minnesota, USA

# 4. Morfars far
Jens Villebro, gårdejer
1870 i Ny Stenderup, Vester Hæsinge sogn - 1930 i Svindinge sogn

# 5. Morfars mor
Severine Pouline Larsen
1867 i Øksendrup sogn - 1941 i Svindinge sogn

# 6. Mormors far
Jens Andersen, daglejer
1868 i Storenor, Malling sogn - 1951 Sdr. Broby sogn

# 7. Mormors mor
Anne Margrethe Jensen
1867 i Vester Hæsinge sogn - 1930 Ellerup, Gudbjerg sogn

MORS OLDEFORÆLDRE
# 8. Morfars farfar
Rasmus Pedersen Villebro, husmand ( Fætter til sin hustru # 9 )
1833 i Sallinge, Hillerslev sogn - 1876 Ny Stenderup, Vester Hæsinge sogn

# 9. Morfars farmor
Kirsten Rasmussen ( Kusine til sin mand # 8 )
1839 i Svanninge sogn - 1915 i Svindinge sogn

# 10. Morfars morfar
Lars Poulsen, bødker
1822 i Øksendrup sogn - 1908 i do

# 11. Morfars mormor
Margrethe Sørensen
1831 i Vindinge sogn - 1888 i Øksendrup sogn

12. Mormors farfar
Erik Andersen, gårdmand
1843 i Nølev sogn - 1886 i Storenor, Malling sogn

13. Mormors farmor
Birthe Jensen
1847 i Storenor, Malling sogn - 1934 i Elev sogn, Århus amt

14. Mormors morfar
Jens Jørgensen, væver
1837 Trunderup, Jordløse sogn - 1917 i Sønder Højrup sogn

15. Mormors mormor
 Mette Cathrine Madsdatter
1839 i Vester Hæsinge sogn - 1912 i do

MORS TIP-OLDEFORÆLDRE
16. Morfars farfars far
Peder Nielsen, daglejer
1800 i Øster Hæsinge sogn - 1868 i do

17. Morfars farfars mor
Anne Rasmusdatter ( Søster til nr. 19 )
1804 i Fleninge, Brahetrolleborg sogn - 1879 i Øster Hæsinge sogn

18. Morfars farmors far
Rasmus Pedersen, husmand
1792 i Ørsted sogn - 1875 i Svanninge sogn

19. Morfars farmors mor
Anne Kirstine Rasmusdatter ( Søster til nr. 17 )
1795 i Fleninge, Brahetrolleborg sogn - 1852 i Svanninge sogn

20. Morfars morfars far
Poul Larsen, husmand
1780 i Hesselager sogn - 1858 i Øksendrup sogn

21. Morfars morfars mor
Maren Larsdatter
1788 i Svindinge sogn - 1867 i Øksendrup sogn

22. Morfars mormors far
Søren Albrechtsen, smed
1795 i Vindinge sogn - 1842 i do

23. Morfars mormors mor
Johanne Hansdatter
1794 i Vindinge sogn - 1877 i do

24. Mormors farfars far
Anders Eriksen, husmand
1812 i Saksild sogn, Hads herred - 1889 i Tulstrup sogn, Ning herred

25. Mormors farfars mor
Karen Jensdatter
1811 i Ruude, Saksild sogn - 1893 i Tulstrup sogn, Århus amt

26. Mormors farmors far
Jens Hansen, gårdmand
1799 i Storenor, Malling sogn - 1887 i do

27. Mormors farmors mor
Ane Margrethe Pedersdatter
1804 i Storenor, Malling sogn - 1870 i do

28. Mormors morfars far
Jørgen Larsen, væver
1811 i Trunderup, Jordløse sogn - 1885 i do

29. Mormors morfars mor
Maren Hansdatter
1808 i Rønninge sogn - 1893 i Trunderup, Jordløse sogn

30. Mormors mormors far
Mads Rasmussen, husmand
1810 i Sandholt Lyndelse, Vester Hæsinge sogn - 1882 i Vester Hæsinge sogn

31. Mormors mormors mor
Johanne Johannesdatter
1803 i Vester Kærby, Agedrup sogn - 1885 i Vester Hæsinge sogn

MORS 2 X TIP-OLDEFORÆLDRE
32. Morfars farfars farfar
Niels Madsen, træskomand og daglejer
1772 i Øster Hæsinge sogn - 1832 i do

33. Morfars farfars farmor
Anna Sørensdatter
1771 i Øster Hæsinge sogn - 1829 i do

34. Morfars farfars morfar
Rasmus Rasmussen, skovfoged
1770 i Øster Hæsinge sogn - 1842 i "Erikslund" Øster Hæsinge sogn

35. Morfars farfars mormor
Kirsten Jørgensdatter
1771 i Fleninge, Brahetrolleborg- 1831 i "Erikslund" Øster Hæsinge sogn

36. Morfars farmors farfar
Peder Hansen, smed og husmand
1732 i ? - 1803 i Ørsted sogn, Båg herred

37. Morfars farmors farmor
Anne Marie Pedersdatter
1750 i Glamsbjerg, Køng sogn - 1837 i Køng, Båg herred

38. Morfars farmors morfar
Rasmus Rasmussen, skovfoged ( Samme som nr.34 )
1770 i Øster Hæsinge sogn - 1842 i "Erikslund" Øster Hæsinge sogn

39. Morfars farmors mormor
Kirsten Jørgensdatter ( Samme som nr 35 )
1771 i Fleninge, Brahetrolleborg sogn - 1831 i "Erikslund" Øster Hæsinge sogn

40. Morfars morfars farfar
Lars ? 

41. Morfars morfars farmor
Anne Kirstine Ibsdatter
1759 i Hesselager sogn - 1848 i Vester Skerninge sogn

42. Morfars morfars morfar
Lars Madsen, gårdmand
1740 i ? - 1805 i Svindinge sogn

43. Morfars morfars mormor
Maren Andersdatter
1754 i Svindinge sogn- 1839 i do

44. Morfars mormors farfar
Albrecht Sørensen, smed
1741 Kastbjerg sogn, Randers amt - 1826 i Vindinge sogn, Svendborg amt

45. Morfars mormors farmor
Anne Beate Nielsdatter
1756 i Vindinge sogn  - 1821 i do

46. Morfars mormors morfar
Hans Hansen, gårdmand
1763 i Vindinge sogn - 1833 i do

47. Morfars mormors mormor
Margrethe Johansdatter
1771 i Hjulby, Nyborg landsogn - 1862 i Vindinge sogn

48. Mormors farfars farfar
Erich Christensen, smed og gårdmand
1740 i ? - 1822 i Saksild sogn, Århus amt

49. Mormors farfars farmor
Kiersten Andersdatter
1784 i Ørting sogn, Århus amt - 1875 i Saksild sogn 

50. Mormors farfars morfar
Jens Hansen, snedker og gårdmand
1779 i Rude, Saksild sogn - 1835 i do

51. Mormors farfars mormor
Anne Eskildsdatter
1781 i Rude, Saksild sogn - 1817 i do (Fradøde mand og 3 små børn)

52. Mormors farmors farfar
Hans Pedersen, gårdmand i "Lindegård"
1747 i Storenor, Malling sogn - 1829 i do

53. Mormors farmors farmor
Ane Margrethe Pedersdatter
1778 i Bisgård, Malling sogn - 1859 i "Lindegård " Malling sogn

54. Mormors farmors morfar
Peder Nielsen, gårdmand 
1747 i Lillenor, Malling sogn - 1810 i Storenor, Malling sogn

55. Mormors farmors mormor
Karen Sørensdatter
1768 i Gunnestrup, Tranbjerg sogn, Århus amt - 1810 i Storenor, Malling sogn

56. Mormors morfars farfar
Lars Iversen, boelsmand ( fætter til sin hustru )
1777 i Akkerup, Hårby sogn - 1869 i Trunderup, Jordløse sogn

57. Mormors morfars farmor
Margrethe Marie Madsdatter ( kusine til sin mand )
1782 i Trunderup, Jordløse sogn - 1857 i do

58. Mormors morfars morfar
Hans Madsen, fisker
1762 i ? - 1828 i Røjrup, Rønninge sogn, Vindinge herred

59. Mormors morfars mormor
Sidsel Jensdatter
1765 i ? - 1840 i Røjrup, Rønninge sogn

60. Mormors mormors farfar
Rasmus Andersen, husmand
1769 i Vester Hæsinge sogn - 1843 i do

61. Mormors mormors farmor
Mette Madsdatter
1770 i Sandholt Lyndelse, Vester Hæsinge sogn - 1837 i Vester Hæsinge

62. Mormors mormors morfar
Johannes Rasmussen, smed og husmand
1765 i Spanget, Brahetrolleborg sogn - 1844 i Vester Kærby, Agedrup sogn

63. Mormors mormors mormor
Anne Katrine Nielsdatter
1768 i Vester Kærby, Agedrup sogn - 1810 i do

MORS 3 X TIP-OLDEFORÆLDRE
64. Morfars farfars farfars far
Mads Pedersen
1748 i Øster Hæsinge sogn - ? "Lunghuset" i Øster Hæsinge sogn 

65. Morfars farfars farfars mor
Anne Katrine Andersdatter
1753 i ? - Øster Hæsinge sogn

66. Morfars farfars farmors far
Søren Christensen, gårdfæster
1724 i Øster Hæsinge sogn - 1805 i do

67. Morfars farfars farmors mor
Maren Jørgensdatter
1733 i Øster Hæsinge sogn - 1807 i do

68. Morfars farfars morfars far
Rasmus Jørgensen, gårdfæster
1717 i Øster Hæsinge sogn - 1806 i do

69. Morfars farfars morfars mor
Anne Madsdatter
1727 i Øster Hæsinge sogn - 1799 i do

70. Morfars farfars mormors far
Jørgen Rasmussen, gårdfæster
1715 i Gærup , Brahetrolleborg sogn - 1786 i Fleninge, Brahetrolleborg

71. Morfars farfars mormors mor
Anna Kirstina Pedersdatter
Omkring 1730,  i Fleninge , Brahetrolleborg sogn - 1774 i Fleninge, Brahetrolleborg

74. Morfars farmors farmors far
Peder Jørgensen, bødker
1721 i Højrup, Køng sogn - 1799 i Glamsbjerg, Køng sogn

75. Morfars farmors farmors mor
Maren Madsdatter
1723 i Glamsbjerg, Køng sogn, Båg herred - 1785 i do

76. Samme person som nr 68. Morfars farfars morfars far
Rasmus Jørgensen
77. Samme person som nr. 69. Morfars farfars morfars mor
Anne Madsdatter

78. Samme som nr. 70
79. Samme som nr. 71

80. Kendes ikke
81. Kendes ikke

82. Morfars morfars farmors far
Ib Rasmussen, gårdfæster
1712 i Hesselager sogn ? - 1789 i Hesselager sogn

83. Morfars morfars farmors mor
Maren Christensdatter
1718 i Hesselager sogn - 1784 i do

84. Kendes ikke
85. Kendes ikke

86. Morfars morfars mormors far
Anders Poulsen, gårdfæster
1703 Glorup gods´ enemærker - 1764 i Svindinge sogn

87. Morfars morfars mormors mor
Anne Helvig Rasmusdatter
1725 i Svindinge sogn - 1789 i do

88. Kendes ikke
89. Kendes ikke
 
90. Morfars mormors farmors far
Niels Hansen, landsoldat ved garnisonen i Nyborg
1713 i ? - 1802 i Vindinge sogn

91. Morfars mormors farmors mor
Mette Marie Ovesdatter
1724 i Vindinge sogn - 1807 i do

92. Morfars mormors morfars far
Hans Hansen, gårdmand
1726 i Vindinge sogn - 1803 i do

93. Morfars mormors morfars mor
Johanne Andersdatter
1738 i Vindinge sogn - 1789 i do

94. Morfars mormors mormors far
Johan Hendrich Svendsen, gårdmand
1721 i Vindinge sogn - 1775 i Hjulby, Nyborg landsogn

95. Morfars mormors mormors mor
Karen Hansdatter
1727 i Vindinge sogn - 1810  i Hjulby, Nyborg landsogn

96. Kendes ikke
97. Kendes ikke

98. Mormors farfars farmors far
Anders Lauridsen, gårdmand
1723 i Ørting sogn, Århus amt - 1800 i do

99. Mormors farfars farmors mor
Anne Marie Mogensdatter
1742 i Falling sogn, Århus amt - 1821 i Ørting sogn

100. Mormors farfars morfars far
Hans Jørgensen, skoleholder i Rude
1729 i Ørting sogn - 1784 i Rude, Saksild sogn, Århus amt

101. Mormors farfars morfars mor
Maren Thomasdatter
1739 i Bjergager sogn, Århus amt - 1822 i Rude, Saksild sogn

102. Mormors farfars mormors far
Eskild Rasmussen, gårdmand
1744 i Rude, Saksild sogn - 1824 i do

103. Mormors farfars mormors mor
Karen Sørensdatter
1741 i Rude, Saksild sogn - 1819 i do

104. Mormors farmors farfars far
Peder Hansen, gårdmand
1718 i Krekær, Malling sogn - 1772 i Storenor, Malling sogn

105. Mormors farmors farfars mor
Maren Rasmusdatter
1712 i Pøel, Malling sogn - 1782 i Storenor, Malling sogn

106. Mormors farmors farmors far
Peder Pedersen, gårdmand
1747 i Holme sogn, Århus amt - 1810 i Bisgård, Malling sogn

107. Mormors farmors farmors mor
Kirsten Christiansdatter
1744 i Kolt sogn, Århus amt - 1791 i Bisgård, Malling sogn

108. Mormors farmors morfars far
Niels Nielsen, gårdmand
1712 i Lillenor, Malling sogn - 1794 i do

109. Mormors farmors morfars mor
Birthe Frandsdatter
1719 i Ajstrup, Malling sogn - 1804 i Lillenor, Malling sogn

110. Mormors farmors mormors far
Søren Rasmussen, gårdmand
1733 i Gunnestrup, Tranbjerg sogn - 1773 i do, 40 år gl.

111. Mormors farmors mormors mor
Anne Jensdatter
1737 i Slet, Tranbjerg sogn - 1815 i Gunnestrup, Tranbjerg sogn

112. Mormors morfars farfars far
Iver Jensen, daglejer ( bror til nr. 114 )
1740 i Hårby sogn - 1818 i Akkerup, Hårby sogn, Svendborg amt

113. Mormors morfars farfars mor
Anna Hansdatter
1742 i Hårby sogn - 1823 i Akkerup, Hårby sogn

114. Mormors morfars farmors far
Mads Jensen, Skovfoged ( bror til nr. 112 )
1743 i Hårby sogn - 1821 i Trunderup, Jordløse sogn

115. Mormors morfars farmors mor
Kirsten Nielsdatter
1742 i Hårby sogn - 1786 i Trunderup, Jordløse sogn

116. Kendes ikke
117. Do

118. Kendes ikke
119. do

120. Mormors mormors farfars far
Anders Rasmussen, slagter
1734 i ? - 1796 i Øster Hæsinge sogn

121. Mormors mormors farfars mor
Karen Nicolaisdatter
1733 i ? - efter 1787 i Vester Hæsinge

122. Mormors mormors farmors far
Mads Christensen, gårdmand
1740 i Sandholt Lyndelse, Vester Hæsinge
sogn - 1816 i do

123. Mormors mormors farmors mor
Anna Hansdatter
1735 i ? - 1795 i Sandholt Lyndelse, Vester Hæsinge
 sogn

124. Mormors mormors morfars far
Rasmus Lauritzen, smed
1716 i ? - 1785 i Spanget, Brahetrolleborg sogn

125. Mormors mormors morfars mor
Anne Cathrine Nielsdatter
1721 i ? - 1793 i Spanget, Brahetrolleborg sogn

126. Mormors mormors mormors far
Niels Henrik Andersen, smed
1736 i Bogense - 1794 i Vester Kærby, Agedrup sogn

127. Mormors mormors mormors mor
Marie Eriksdatter
1729 i ? - 1809 i Vester Kærby, Agedrup sogn

MORS 4 X TIP-OLDEFORÆLDRE
128. Peder Madsen, boelsmand
1711 - 1793 i Øster Hæsinge sogn

129. Maren Jacobsdatter
1708 - 1791 i Øster Hæsinge sogn

130.
131.

132. Christen Rasmussen, gårdmand
1690 i Øster Hæsinge ? - 1749 i Øster Hæsinge sogn

133. Kirsten Sørensdatter
1688 i Øster Hæsinge ? - 1778 i Øster Hæsinge sogn


142.
71. Morfars farfars mormors morfar
Peder Rasmussen, gårdfæster
?, Brahetrolleborg sogn - 1731 i Fleninge, Brahetrolleborg sogn

143. 
Morfars farfars mormors mormor
Anne Pedersdatter
?, Brahetrolleborg sogn - 17 ? i Fleninge, Brahetrolleborg sogn166. Christen Jacobsen, gårdmand 
1680 i Hesselager sogn ? - 1750 i Hesselager sogn
167. ( Ukendt )

174. Rasmus Knudsen, gårdmand
1688 i Frørup sogn - 1741 Svindinge sogn

175. Maren Hansdatter
1695 i ? - 1737 i Svindinge sogn

182. Ove Pedersen, slagter
Født ? - død mellem 1729 og 1744 i Vindinge sogn

183. Dorthe "Oves"
1693 i ? - 1763 i Vindinge sogn

184. Hans Hansen, gårdmand
1690 i Rejstrup, Avnslev sogn, Svendborg amt -
185. ( Ukendt )

186. Anders Hansen Pilegaard, gårdmand
1704 i Vindinge sogn - 1787 i do

187. Anna Rasmusdatter
1711 i Vindinge sogn, 1763 i do

188. Svend Jensen
1682 i Kogsbølle, Vindinge sogn - død mellem 1730 - 1744

189. Johanne Jørgensdatter
1681 i Vindinge sogn - 1749 i do

190. Hans Pedersen

191. Maren Hansdatter
1702 i ? - 1744 i Vindinge sogn

196. Laurids Pedersen Brendbyge
1686 i Brendbyge, Falling sogn, Århus amt - 1729 i Ørting sogn, Århus amt

197. Maren Nielsdatter
1689 i ? - 1754 i Ørting sogn

198. Mogens Pedersen, gårdmand
1701 i Falling sogn - 1753 i do.

199. Maren Rasmusdatter
1700 i Halkær, Falling sogn - 1764 i Falling sogn

200. Jørgen Hansen, bødker
1689 i Ørting? - 1764 i Ørting sogn

201. Helle Pedersdatter
1687 i Saksild ? - 1769 i Ørting sogn

202. Thomas Nielsen, gårdmand
1694 i Kjærsgård, Bjergager sogn, Århus amt - 1742 i do

203. Magrette Jensdatter ( søster til 204 )
1707 i Rude, Saksild sogn - 1742 i Kjærsgård, Bjergager sogn, Århus amt

204. Rasmus Jensen, gårdmand (bror til 203 )
1712 i Rude, Saksild sogn, Århus amt - 1753 i do

205. Anne Eskesdatter
1715 i Rude, Saksild sogn - 1759 i do

206. Søren Knudsen, gårdmand
1698 Rude, Saksild sogn - 1759 i do

207. Mette Thomasdatter
1703 i Assendrup, Nølev sogn, Århus amt - 1759 i Rude, Saksild sogn

208. Hans Laursen, gårdmand
1693 i Malling sogn - 1764 i Krekær, Malling sogn

209. Maren Jensdatter
1681 i Krekær, Malling sogn, Århus amt - 1759 i do

 210. Rasmus Nielsen, gårdmand
1664 i Elkær, Malling sogn - 1730 Pøel, Malling sogn

211. Anne Olufsdatter
1687 i Neder Fløjstrup, Malling sogn ? - 1760 i do ?

212. Peder Frederichsen, gårdmand
1703 i Holme sogn, Århus amt - 1784 i do

213. Bodil Pedersdatter
1713 i Viby sogn, Århus amt, - 1790 i Holme sogn

214. Christian Johansen Couleer, skytte
1705 i ? - 1781 i Ingerslev, Tiset sogn, Århus amt

215. Margrethe Mogensdatter
1711 i Kolt sogn, Århus amt - 1779 i Tiset sogn, Århus amt

216.
217.

218. Frands Jacobsen, gårdmand
1696 i Aistrup, Malling sogn - 1776 i do

219. Berte Jensdatter
1693 i ? - 1781 i Aistrup, Malling sogn

220. Rasmus Sørensen, gårdmand
1704 i Gunnestrup, Tranbjerg sogn, Århus amt - 1743 i do

221. Maren Michelsdatter Borresen
1706 i Ingerslev, Tiset sogn - 1790 i Gunnestrup, Tranbjerg sogn, Århus amt

222.
223.

224. Jens Iversen, ukendt erhverv ( samme som 228 )
1710 i Hårby sogn, Odense amt ? - Død ?
225. Ukendt ( samme som 229 )

226. Hans Hansen, husmand
1700 i Akkerup, Hårby sogn - 1768 i Hårby sogn

227. Maren Pedersdatter
1696 i Akkerup, Hårby sogn - 1760 i Hårby sogn

228. Jens Iversen, ukendt erhverv ( samme som 224 )
229. Ukendt ( samme som 225 ) 

230. Niels Rasmussen, husmand
1710 i Hårby sogn, Båg herred - 1793 i Akkerup, Hårby sogn

231. Maren Pedersdatter
1716 i Hårby sogn ? - 1802 i Hårby sogn

252. Anders Hendrichsen (Møller)

253. Karen Rasmusdatter


MORS 5 X TIP-OLDEFORÆLDRE
372. Hans Laursen Pilegaard, gårdmand
1666 i Vindinge sogn, Svendborg amt - 1734 i do

373. Mette Pilegaard
1673 i Vindinge sogn - 1717 i do

374. Rasmus Nielsen, gårdmand
1672 i Vindinge sogn - 1762 i do

375. Else Mortensdatter
1686 i Lamdrup, Vindinge sogn - 1766 i Vindinge sogn

376. Jens Svendsen, gårdmand
1633 i ? - 1717 i Kogsbølle, Vindinge sogn

377. Kirsten Bjørnsdatter
1644 i ? - 1711 i Kogsbølle, Vindinge sogn

378. Jørgen Jensen, gårdmand
1642 i ? - 1717 i Vindinge sogn

379. Maren Jensdatter
1659 i ? - 1697 i Vindinge sogn

392. Peder Lauridsen, gårdmand
1654 i ? - 1726 i Falling sogn, Århus amt

393. Anne Rasmusdatter
1658 i ? - 1697 i Falling sogn, Århus amt

396. Peder Mogensen, gårdmand
1642 i ? - 1724 i Falling sogn

397. Helle Rasmusdatter
1660 i ? - 1742 i Falling sogn

398. Rasmus Hansen, gårdmand
1667 i ? - 1733 i Halkær, Falling sogn

399. Maren Ovesdatter
1671 i Halkær, Falling sogn, Århus amt - 1710 i do

404. Niels Eriksen, gårdmand
1651 i ? - 1724 i Kærsgaård, Bjergager sogn, Århus amt

405. Anne Thomasdatter
1665 i Kærsgaård, Bjergager sogn, Århus amt - 1724 i do
 
406. Jens Andersen, gårdmand
1683 Rude Hovgaard, Saksild sogn, Århus amt - 1713 i do

407. Maren Rasmusdatter
1690 i Kysing, Saksild sogn - 1775 i Rude Hovgaard, Saksild sogn

408. Samme som 406
409. samme som 407

410. Esche Jørgensen, gårdmand
1654 i Saksild sogn ? - 1718 i Rude, Saksild sogn

411. Maren Rasmusdatter
1675 i Saksild sogn - 1746 i Rude, Saksild sogn

412. Knud Poulsen, gårdmand
1653 i Saksild sogn ? - 1733 i Rude, Saksild sogn

413. Sidsel Sørensdatter
1663 i ? - 1742 i Rude, Saksild sogn

414. Thomas Thomasen, gårdmand
1657 i Assendrup ? - 1738 i Assendrup, Nølev sogn, Århus amt

415. Anne Pedersdatter
1665 i Assendrup ? - 1738 i Assendrup, Nølev sogn, Århus amt

416. Laurs Pedersen, gårdmand
1662 i ? - 1720 i Malling sogn

417. Maren Hansdatter
1665 i ? - 1737 i Malling sogn

418.
419.

420. Niels Hansen, gårdmand
1635 i Elkær, Malling sogn - 1710 i do
421. Ukendt

422. Oluf Christensen, birkedommer
1647 i ? - 1733 i Fløjstrup, Malling sogn, Århus amt
423. Ukendt

424. Frederich Robertsen, birkeskriver
1665 i Holme sogn - 1731 i Holme sogn, Århus amt

425. Maren Pedersdatter
1666 i ? - 1739 i Holme sogn, Århus amt

426. Ukendt
427. Ukendt

428. Ukendt
429. Ukendt

430. Mogens Rasmussen, gårdmand
1662 i ? - 1750 i Kolt sogn, Århus amt

431. Karen Jensdatter
1668 i ? - 1741 i Kolt sogn, Århus amt

436. Jacob Nielsen, gårdmand
1664 i ? - 1747 i Ajstrup, Malling sogn

437. Ukendt

442. Michel Pedersen Borresen, gårdmand
1665 i ? - 1752 i Ingerslev, Tiset sogn, Århus amt
443. Ukendt

MORS 6 X TIP-OLDEFORÆLDRE
750. Morten Pedersen, Rytterbonde
1641 i ? - 1719 i Lamdrup, Vindinge sogn, Svendborg amt

751. Anne Andersdatter
1654 i ? - 1716 i Lamdrup, Vindinge sogn

792. Mogens Pedersen, gårdmand
Født ? i ? - 1685 i Holme sogn, Århus amt

793. Anne Sørensdatter
Ca 1620 i ? - død efter 1687 i Holme sogn, Århus amt

798. Ove Christensen, gårdmand
1638 i ? - 1698 i Halkær, Falling sogn, Århus amt
799. Ukendt

810. Thomas Matzen, gårdmand
1630 i ? - 1680 i Kærsgård, Bjergager sogn, Århus amt

811. Anne Nielsdatter
1635 ? i ? - efter 1680 i Kærsgård, Bjergager sogn, Århus amt

812. Anders Thomasen, gårdmand
1656 i Assendrup, Nølev sogn, Århus amt

813. Maren Jensdatter
1654 i ? - 1714 i Rude Hovgård, Saksild sogn

MORS 7 X TIP-OLDEFORÆLDRE
1624. Thomas Thomasen, gårdmand
F.1626 I Rude Hovgård, Saksild sogn - D.1696 I Rude Hovgård, Saksild sogn
1625. Ukendt

Afsked

Lilian Humbert 01.02.2014 02:13

Hi
Jeg har kigget hele denne liste igennem
Det er jo imponerende!!!
Rigtig sjovt
Helt tilbage til 1624
Hilsen Lilian
PS
Så er jeg også i familie med S Damholt

Susan Grundt Damholt 21.08.2013 23:18

Spændende.
Jeg har kigget lidt efter ham i dag, men heller ikke fundet hans død-

Mvh

susan Grundt Damholt 21.08.2013 11:20

Kære Helle Andreasen
Ved at google MARGRETHE MARIE MADSDATTER opdagede jeg, at vi har fælles aner.
Min farmors mor var Jørgen Larsens datter, Ane Cathrine.

Mvh

Holger Villebro Andreassen 21.08.2013 17:24

Hej.
Min tipoldefar Jens Jørgensen var en ældre bror til Ane Cathrine.
Jens Jørgensen døde omkring 1912, men jeg har ikke fundet hans begravelse, mvh

| Svar

Nyeste kommentarer

20.11 | 13:45

Hej.
Jeg har med stor interesse og beundring læst om dine aner
og kan konstatere, at min mormor Marie Hansen f. Jensen er søster til din
slægtning Anne Margrete

25.03 | 12:33

Det er en helt enorm dejlig artikel du har skrevet. Du har fået alting med, så jeg blev nostalgisk da jeg læste om din /jeres barndom. Det kalder på minder. Tak

27.09 | 08:57

Hej.
Min mand Verner Kistrup er efterslægt af Mads Pedersen Lunghuset
Kistrup skov, Hans søn, Hans Madsen tog Kistrup navnet med
da han flyttede til Assens

17.07 | 17:09

Velbekomme dig.

Jeg kan ikke fordrage hængepartier og glæder mig også selv over det.
Jeg fandt ham vha folketællinger 1916, som MyHeritage har digitaliseret.