Velkommen til vores hjemmeside

"DALEN" I 2010

En gren af min slægt

VI ER FAMILIEN VILLEBRO ANDREASSEN.
HOLGER VILLEBRO ANDREASSEN, gift 1969 med HELLE ANDREASSEN.
Vi har haft vort virke på og ud fra gården "Dalen" i det smukke sydøstfynske landskab med udsigt fra marken til Storebæltsbroens pyloner.

Hovedformålet med denne hjemmeside er bl.a. at indvi efterslægten af Severine og Jens Villebro på Hvikærgård Svindinge på østfyn, i nogle af de krogede stier, der førte til efternavnet Villebro.
De øvrige temaer på siden er forhåbenlig til almen fornøjelse.

Jeg begyndte efterforskningen af efternavnet Villebro i år 2000, tre år før min moder, Sigrid Villebro, døde.
Hun var sønnedatter af Severine og Jens Villebro, og hun voksede op i gården i Svindinge, hvorfra slægten har sit udspring.

Der er ikke blevet overleveret nævneværdigt fra de ældre generationer og til i dag.
Det gjorde man almindeligvis ikke tidligere.
Man forholdt sig til fakta, som der ikke kunne ændres på, og rettede så ellers blikket fremad.

Efternavnet Villebro

"MYSTERIET" OM VILLEBRO-NAVNET.
Min morfars farfar.
Efternavnet Villebro(e) optræder første gang i Danmark i april 1833.
Det skete ved dåb af uægte drengebarn i Sallinge, Hillerslev sogn på Fyn.
At drengen blev opført som uægte i kirkebogen, betød ikke, at han var mindre værd end andre. Det betød dybeste set, at han var født uden for ægteskab, altså et uægteskabeligt barn.
Drengen blev døbt i Hillerslev kirke og fik navnet, Rasmus Pedersen Villebroe.
Udlagt barnefader var Peder Nielsen fra Østerhæsinge. Han tjente i samme gård i Sallinge, hvor moren Anne Rasmusdatter også tjente, og hvor kimet til det lille væsen var blevet lagt.
Forældrene blev ikke gift i forbindelse med denne barnefødsel og dåb.
Drengen blev, efter tidens skik, opkaldt efter morfaren, Rasmus, og da faren hed Peder, skulle drengen såmænd bare have heddet Rasmus Pedersen.
Men så enkelt skulle det ikke blive.
Herom længere nede på siden.

Tid til nye navne

LANDSBYERNE OMKRING ÅR 1800.
Omkring år 1800 blev de fleste landbyers jorder i Danmark udskiftet. Nogle lidt tidligere. Familierne på de nyopførte gårde i oplandet, begyndte omkring 1830 - 40 at navngive deres gårde efter beliggenhed.
Det udmøntede sig i navne som, Vestergaard, Skovgaard, Aagaard, Højgaard, Dalgaard m.m.fl.
I det gamle solskiftesystem i landsbyen, havde den enkelte gård bare haft et nummer.

SELVEJER OG NAVNEÆNDRING.
Det var på samme tid, altså ómkring 1850 - 60érne, at fæstebønderne så småt begyndte at købe deres gårde fri af fæsteforholdet til godset og kunne kalde sig gårdejere.
Sammen med denne nye titel og status fulgte nu skikken med at knytte gårdens navn til familienavnet, for siden, alene at anvende dette trendsættende, ikke
 -sen efternavn, gældende for sin familie.

SMÅKÅRSFOLK I LANDSBYEN.
Ovenstående omtalte navneskikke i 1800-tallet, gjaldt stort set kun bønderne, altså de, der havde jord i fæste, eller som havde købt sig fri.
"Underklassen" i landsbyen bestod af småhusmænd med eller uden jord, håndværkere, daglejere og inderster.
Denne gruppe var helt og aldeles afhængig af, og underlagt gårdmændenes, efterspørgsel på arbejdskraft og tjenesteydelser.
Disse småkårs-familier fulgte forsat de gamle navneskikke med at videreføre farens fornavn til barnets efternavn.
Først fra 1870 - 1880 holdt familierne endelig fast ved det efternavn, man nu var "landet på".
Jeg ved således, at på min fars side, var den person, der har lagt fornavn til mit efternavn, var farfars far Andreas Madsen 1825 - 1885, som i 1874 fik sin søn Karl Peder døbt, Andreassen.

Under påvirkning i tiden

TILBAGE TIL BARNDOMSTIDEN FOR DEN UDLAGTE BARNEFADER.
Morfars farfars far, Peter Nielsen var født i Østerhæsinge 1800.
Han var da 33 år, da han skulle være far uden at være gift.
Da barnet Rasmus blev døbt, blev der hæftet navnet VILLEBROE på det obligatoriske Pedersen-efternavn.
Hvorfor nu det ?
Ja, det er et rigtig godt, og indtil videre, ubesvaret spørgsmål.
Men der skal da her gives nogle bud på, hvorfor drengen fik navnet Rasmus Pedersen Villebroe, som den første i vor slægt.

Under Napoleonskrigene var Danmark i kort tid besat af franske tropper.
Udover de franske soldater, var der tillige spanske hjælpetropper i landet.
På Fyn var hovedgarnisionen i Odense under fransk overkommando ved Jean-Baptiste Bernadotte.
Også egnen omkring Fåborg, som Østerhæsinge hørte til, var der indkvarteret fremmede soldater. Det drejede sig om dragonregimentet WILLAVICIOSA fra byen af samme navn i det nordligste Asturien i Spanien.

Peter Nielsen var på dette tidspunkt 8 år og har sammen de øvrige drenge i landsbyen givet vis haft kontakt til, og kommunikation med soldaterne fra det fremmede.
Der er nok udvekslet mange "brokker" på dansk og spansk eller fransk.
Det kan derfor ikke afvises, at nogle verber er blevet hængende længe efter, de fremmede havde forladt egnen, og til senere brug i livet.

Soldaternes farverige uniformer og smukke heste har utvivlsomt vakt opsigt i landsbyen og tillige gjort et stort indtryk på drengene.
Det var det samme indtryk nogle af landsbyens piger lod sig bedåre af!
VILLEBRO er sammensat af de to ord Ville og Bro.
Den første stavelse kunne godt henlede ens opmærksomhed på, at ordet på fransk betyder, BY eller LANDSBY.
BRO, er den danske betegnelse for en overgang over et større eller mindre vandløb. 
En ordleg fører til navnet BYBRO eller BROBY.

Kunne der i ønsket om tillægsnavnet, Villebroe til drengen, ligge en rest fra egne indtryk og oplevelser fra barndomstiden, hvor landsbybilledet en tid var præget af soldater fra syden.
Ved en sådan overvejelse og handling samtidig vise, at tjenestekarlen navnemæssigt "kunne bide skeer" med gårdmændene i landsbyen ?
Hvad mon præsten har ment med denne usædvanlige beslutning fra forældrenes side.
Han støttede i hvert fald op om ideen, og drengens navn, Rasmus Pedersen Villebroe blev indført i kirkebogen for Hilleslev sogn.

Efter dåben

MOR OG BARN.
Den nybagte mor, Anne Rasmusdatter, der indtil da, havde været tjenestepige, og den lille Rasmus Pedersen Villebroe tog ophold hos sin far i gården "Erikslund" i Østerhæsinge sogn. Denne var netop blevet enkemand.
Hun førte hus for ham og var der sammen med sin lille dreng de følgende tre år.
Barnefaderen Peder Nielsen blev indtil videre i sin plads som karl i Sallinge.

TILBAGE TIL MORFARS FARFAR I ØSTERHÆSINGE.
Rasmus Pedersen Villebroes forældre hørte til den laveste klasse i landsbyen.
Faren, Peder Nielsen var tjenestekarl, senere daglejer på gårdene og Rasmus` mor Anne gik "på omgang" i landsbyens gårde med hjælp til storvask, slagtning og markarbejde i høslæt og kornhøst.
De var såkaldte indsiddere. Først boede de til leje i et par rum i en af landsbyens gårde og lidt senere i et hus, hvor flere familier levede tæt op ad hinanden, kaldet "FAMILIEHUSET", ikke at forveksle med "Fattighuset".)


SIDEN ER UNDER REDIGERING

Poul-Ebbe Hansen 20.11.2020 13:45

Hej.
Jeg har med stor interesse og beundring læst om dine aner
og kan konstatere, at min mormor Marie Hansen f. Jensen er søster til din
slægtning Anne Margrete

Lisbeth Kistrup 27.09.2018 08:57

Hej.
Min mand Verner Kistrup er efterslægt af Mads Pedersen Lunghuset
Kistrup skov, Hans søn, Hans Madsen tog Kistrup navnet med
da han flyttede til Assens

Susan 17.07.2016 17:09

Velbekomme dig.

Jeg kan ikke fordrage hængepartier og glæder mig også selv over det.
Jeg fandt ham vha folketællinger 1916, som MyHeritage har digitaliseret.

SusanGrudt Damholt 16.07.2016 09:34

Hej Holger.

Jens Jørgensen er død 9.5.1917 i Pederstrup, Sønder Højrup sogn.

Mvh
Susan Damholt

Holger Andreassen 17.07.2016 16:41

Hej.
Godt klaret Susan.
Tak.

Jens villebro friis 31.03.2016 00:40

Hej
Mit navn er jens villebro friis
Min morfar var peder villebro
Jeg bor i esbjerg danmark
Sjovt at se slægts træet her på siden

Cindy (Villebro) Nelson 24.12.2014 04:44

I am enjoying reading all about my relatives! Thank you for putting this together! It looks like it was a lot of work! I am Jim's (Jens) daughter in US.

Allan Jensen 20.11.2014 19:32

Hej Holger
Din barndomshistorie er næsten en kopi af min. Anders Pilegaard Hansen Vindinge og Mads Rasmussen Svindinge er også mine aner, spændende læsning

Anni Johansen 16.06.2014 10:06

Hej Holger.
Mine tiptipoldeforældre er Rasmus Rasmussen og Kirsten Jørgensdatter, som begge er født i 1770 i Øster Hæsinge. Kunne du maile til mig?

Lene Flink Knudsen 15.02.2014 11:43

Hej Holger.
Jeg har nu set dine aner igennem.
Der er en enkelt vi ikke er enige om. Jeg ser på det lidt senere.
Tak fordi du lægger det på nettet.

Lilian Humbert 17.01.2014 07:40

Hi Holger
Ih- jeg synes det navn Sigrid lyder bekendt?
Og jeg har da også hørt Svindinge---
Vi er bestemt i familie! -smile-
Skal ha lavet en liste

Lilian Humbert 16.01.2014 00:34

Min far fik besøg af en fætter fra Argentina, som var kommet til Danmark for at finde en kone. Mon jeg er i familie med Elba? --smile--

Holger Villebro Andreassen 09.01.2014 09:04

Hej, tak for din refleksion.
Ja, vi er da ud af samme slægt.
Vi har på 45. år den samme gård din farmor og farfar havde fra 1929-1946.

Lilian humbert 16.01.2014 00:31

Jeg bor I USA . Jeg har gået og ventet på en E mail fra dig.
Så fik jeg at vide af en slægtsforsker, at jeg skulle ind på din side igen 😀
Jeg er lidt ny

Lilian Humbert 08.01.2014 23:48

Hi
Jeg tror vi er i familie????
Venter lige og se om jeg hører fra dig.
Det håber jeg.
Min far er ud af en Villebro slægt fra Fyn.
Min farfar hed Christen
Hilse

elba jensen 06.06.2013 01:02

jeg er elba Jensen gift villebro bor i argentina

elba jensen 03.05.2013 15:21

jeg heder elba jensen gift villebro ,bor i argentina

Lilian Humbert 16.01.2014 00:36

Hi Elba - mon vi er i familie?
Se min anden text

Iris Villebro Nielsen 03.04.2013 19:45

Muy interesante y emocinante como han podido recopilar tantos datos acerca de la familia villebro,soy nieta de Thorvald Villebro, me llamo Iris Villebro Nielsen

JENS VILLEBRO 04.06.2012 14:07

Hej i Dalen.
Cool med traktorerne, og flotte billeder fra Dalen om sommeren må man sige. Mange hilsner fra Kerteminde

Jens Villebro 13.04.2011 04:33

Tillykke med siden, vi følger spændt med

Hilsen Holger V. A. 03.06.2012 20:57

Hej Jens og Anja.
Der er kun lidt nyt om slægten i forhold til tidligere.
Jeg gør det pt derimod i traktorer.
Holger

| Svar

Nyeste kommentarer

20.11 | 13:45

Hej.
Jeg har med stor interesse og beundring læst om dine aner
og kan konstatere, at min mormor Marie Hansen f. Jensen er søster til din
slægtning Anne Margrete

25.03 | 12:33

Det er en helt enorm dejlig artikel du har skrevet. Du har fået alting med, så jeg blev nostalgisk da jeg læste om din /jeres barndom. Det kalder på minder. Tak

27.09 | 08:57

Hej.
Min mand Verner Kistrup er efterslægt af Mads Pedersen Lunghuset
Kistrup skov, Hans søn, Hans Madsen tog Kistrup navnet med
da han flyttede til Assens

17.07 | 17:09

Velbekomme dig.

Jeg kan ikke fordrage hængepartier og glæder mig også selv over det.
Jeg fandt ham vha folketællinger 1916, som MyHeritage har digitaliseret.

20.11 | 13:45

Hej.
Jeg har med stor interesse og beundring læst om dine aner
og kan konstatere, at min mormor Marie Hansen f. Jensen er søster til din
slægtning Anne Margrete

25.03 | 12:33

Det er en helt enorm dejlig artikel du har skrevet. Du har fået alting med, så jeg blev nostalgisk da jeg læste om din /jeres barndom. Det kalder på minder. Tak

27.09 | 08:57

Hej.
Min mand Verner Kistrup er efterslægt af Mads Pedersen Lunghuset
Kistrup skov, Hans søn, Hans Madsen tog Kistrup navnet med
da han flyttede til Assens

17.07 | 17:09

Velbekomme dig.

Jeg kan ikke fordrage hængepartier og glæder mig også selv over det.
Jeg fandt ham vha folketællinger 1916, som MyHeritage har digitaliseret.